Saturday, May 2, 2009

Sunday, April 12, 2009
petskey yut

oni
aliya

Friday, January 30, 2009

cuti-cuti 2008

makanan-makanan yang menjadi santapan beberapa hari merayap di utara dan pantai timur
nasi kerabu

kerabu kaki ayam, sedap....

sup perut pasar ct khadijah

laksa lemak padang besaq...
yang lain-lain tu biasa2 jer.

Thursday, January 29, 2009

memori
Insyallah
GAYA BAHASA

UNSUR GAYA BAHASA

Asonansi =Unsur pengulangan bunyi vokal
contoh=Tapi matanya, mata yang menatapku
pengulangan vokal (a)

Aliterasi Unsur =pengulangan bunyi konsonan
contoh=Ini anak-anak merdeka-pengulangan
konsonan (k)

Anafora Unsur=gaya bahasa yang mengulang penggunaan kata/frasa pada awal baris kata
contoh= Alam adalah sebahagian daripada
Alam adalah syurga bumi

sambung...

Wednesday, January 28, 2009

Meringkaskan karangan yang mudah

TEKNIK MENULIS RINGKASAN PMR
Pastikan anda faham kata kunci soalan iaitu:
1. faktor/punca/sebab
2. kesan/implikasi/akibat
3. cara/langkah/strategi
4. kekangan/halangan/kerumitan/kesulitan/masalah
5. kebaikan/manfaat/faedah
6.keburukan
Contoh Ringkasan Berpandu:Tajuk-Punca gejala lepak


Antara punca gejala lepak ialah.........(jawapan 1)............................... Seterusnya, ............(jawapan 2) ...................... Selain itu, ...............(jawapan 3) ......... Di samping itu, .............(jawapan 4).................. Akhir sekali, ...................(jawapan 5)................

Pemarkahan :Isi : 5 isi = 10 markah ,Bahasa = 10 markah ,Jumlah = 20 markah